Mērķi

      Šajā sadaļā apkopojam savus mērķus - idejas, kuras vēlamies redzēt realizētas dzīvē. Par vairumu jau ir runāts ar atbildīgajām institūcijām. Apkopojums veidots ar mērķi formulēt galvenos punktus uz kuriem fokusēties, lai tos nezaudētu pēc pārrunāšanas.

     *Iespēja saņemt vecāku pabalstu vienu gadu, izmantojot bērnu kopšanas atvaļinājumu, bērnam ienākot ģimenē, neatkarīgi no bērna vecuma. Šobrīd likumā noteikts, ka šis pabalsts pienākas vecākiem līdz bērna viena gada vecumam. Mūsu skatījumā adaptācijas laiks ir ne mazāk nozīmīgs, ja ne nozīmīgāks, un neatkarīgi no vecuma, kāds ir bērnam, ienākot ģimenē - tai brīdī viņš tajā "piedzimst" un pēc psihologu novērojumiem adaptācija ilgst vismaz 9 mēnešus, kuru laikā ir svarīgi, lai vecāki varētu pēc iespējas vairāk laika pavadīt kopā ar "jaundzimušo" bērnu.

 

     *Vajadzība pēc adoptētāju apmācības - šobrīd šī juridiski visnopietnākā aprūpes forma ir visnesagatavotākā bērnu uzņemšanai ģimenē. Un tas, pirmkārt, ir bērnu interesēs, lai ģimenes būtu gatavas adaptācijas laika pārbaudījumiem un spētu nodrošināt labu aprūpi bērniem, kas savā dzīvē jau ir piedzīvojuši smagu traģēdiju.

 

     *Lai valsts vairāk nefinansētu bērnu aprūpes centrus - šobrīd valsts apmaksā uzturēšanos bērniem bērnu namos līdz divu gadu vecumam vai bērniem ar veselības un attīstības traucējumu problēmām ilgāk. Pārējo bērnu  institucionālo aprūpi apmaksā pašvaldības. Līdz ar to pašvaldības nav ieinteresēts risināt valsts finansēto bērnu lietas un meklēt viņiem audžuģimenes. Kā kompensāciju un alternatīvu mēs redzam profesionālas algotas audžuģimenes. Šobrīd būt par audžuģimeni ir kā vaļasprieks un iespēja piepelnīties. Tas ne tikai idejiski diskreditē šo nopietno darbu, bet arī diskriminē audžuģimenes, jo tās par to nesaņem pietiekošu atalgojumu un nav nekādu sociālo garantiju.