Aktivitātes

     Šajā sadaļā apkopota informācija par Biedrības Azote aktivitātēm, kas ir vērstas trīs pamatvirzienos:

 

     *sadarbība ar nozarē iesaistītajām institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, attīstot sadarbību;

     *atbalsta sniegšana esošajiem un potenciālajiem adoptētājiem un aizbildņiem;

     *sadarbība ar medijiem, lai informētu sabiedrību par mūsu skatījumā aktuālākajiem jautājumiem.