Par ārzemju adopciju

Šodien notika jau otrā Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde, kurā skatīja jautājumus par ārzemju adopciju. 18. marta sēdē Zvannieku mājas vērsa komisijas uzmanību tam, ka ANO konvencijas par bērnu tiesībām 31. punkts ir kļūdaini tulkots un tas ir iemesls, kāpēc Latvijā pretēji likumā noteiktajam tiek pieļauta bērnu adopcija uz ārzemēm. Tendence ir satraucoša, jo pagājušajā gadā 68 bērni tika adoptēti uz  ārzemēm no audžuģimenēm un 63 no bērnu namiem. Tā kā SOS bērnu ciematu ģimenes tāpat kā citas NVO ģimenes tipa aprūpes iestādes, kas nodrošina bērna augšanu ģimenē vai tai pietuvinātajos apstākļos skaitās bērnu nami, tad tā proporcija ir vēl izteiktāka.

 

Saskaņā ar likumu adopcija tiek atbalstīta, lai nodrošinātu bērnam ģimenisku vidi. Katrs no ģimeniskas vides adoptēts bērns samazina bērnu namos dzīvojošo bērnu iespējas augt ģimenē. Nerunājot par to, cik ļoti traumējoša ir šāda ģimeņu maiņa bērnam.

 

Tā kā par 18. marta sēdi mēs uzzinājām tikai iepriekšējā dienā, tad man diemžēl nebija iespējas tajā piedalīties. Šodien šī tēma tika turpināta un no NVO pārstāvjiem tajā piedalījos es kā Azotes pārstāve un Zvannieku mājas pārstāve Sandra Dzenīte-Cālīte.

 

Komisija vienojās, ka konceptuāli neatbalsta bērnu adopciju uz ārzemēm no audžuģimenēm.

 

Pielikumos biedrības "Azote" un biedrības "Zvannieku mājas" komisijai iesniegtās vēstules. 

 

ANO Konvencijas par bērnu tiesībām 31. panta tulkojums
Biedrības "Zvannieku mājas" sagatavotais ANO Konvencijas par bērnu tiesībām 31. panta šobrīd lietotā un precizētā tulkojuma salīdzinājums. Uzskatāmi atspoguļo to, cik kļūdaini tiek tulkots un interpretēts šis Konvencijas pants.
Cilvekties. kom_ANO konv_18.03.2014-1.pd
Adobe Acrobat Document 301.7 KB
Par ārzemju adopciju uz ASV
Biedrības "Azote"sagatavotā vēstule par adopciju uz ASV. Vēstulē atspoguļota informācija, no kuras izriet, ka ASV nav bērniem droša valsts.
ArzemjuAdopcija_Azote.doc
Microsoft Word Document 34.0 KB
Par ārzemju adopciju
Biedrības "Zvannieku mājas" uz šodienas sēdi gatavotā vēstule par ārzemju adopciju.
Civiltiesību komisijai_26_03_14.pdf
Adobe Acrobat Document 156.2 KB
Citāti no viesģimeņu programmu aģentūru mājas lapām
Zvannieku vēstules pielikums. Sagatavots kā atbilde uz LM iepriekšējā sēdē izteikto apgalvojumu, ka viesģimeņu programmu mērķis ir tikai viesošanās un tās nav nekādi saistītas ar adopciju.
viesu ģimenes_internets.pdf
Adobe Acrobat Document 113.6 KB
Kādas audžuģimenes pieredze ar ārzemju adopcijas procesu
Otrs pielikums Zvannieku vēstulei, kurā kāda audžuģimene atspoguļo savu pieredzi ar ārzemju adopciju. Līdzīgs daudzajiem citu audžuģimeņu stāstiem un uzskatāmi parāda sistēmas ieinteresētību adopcijā uz bērnu interešu rēķina.
adopcija uz ārzemēm.doc
Microsoft Word Document 22.5 KB

Write a comment

Comments: 0