MK noteikumu Nr. 111 "Adopcijas kārtība" plānotie grozījumi

Saistībā ar apjomīgajiem CL grozījumiem, kuri stājās spēkā pagājušā gada sākumā, LM organizē tikšanās, kuru laikā tiek pārrunāti nepieciešamie MK noteikumu Nr.111 "Adopcijas kārtība" grozījumi. Šodien bija pirmā tikšanās. ->

 

Biedrības "Azote" sadarbībā ar Biedrību "SOS Bērnu ciematu asociācija" un  Sociālo pakapojumu aģentūru apkopoja savus priekšlikumus, kurus arī iesniedza LM. Diemžēl, iepazīstoties ar LM apkopotajiem problēmjautājumiem, varēja secināt, ka mūsu priekšlikumi netika ņemti vērā un uzskatīti par apspriešanas vērtiem. Tikšanās laikā pēc izteikumiem varēja saprast, ka šī nav pirmā tikšanās, kas vedina domāt, ka ir bijusi iepriekš tikšanās bez mums, kuras laikā arī nolemts, ka mūsu sniegtie priekšlikumi nav apspriešanas vērti. 

 

 

NVO apkopotie priekšlikumi
Priekšlikumi grozījumiem Adopcijas kārtī
Microsoft Word Document 16.8 KB
LM apkopotie priekšlikumi.
Apkopojums_adopcijas_sutisanai_NVO.doc
Microsoft Word Document 77.0 KB

Diskusiju laikā kā galvenais uzstādījums dominēja pārliecība, ka adopcija nodrošina bērnam ģimeni līdz mūža beigām un tāpēc ir augstākais mērķis utt., kā labā visi upuri attaisnojami. Mani vienmēr mulsina šie apgalvojumi, jo pamatā mēs tomēr runājam par bērniem, kuri jau piedzimstot ieguva ģimeni līdz mūža beigām, kas tomēr neizrādījās gana stabila. Tad kāpēc viena formalitāte tiek pacelta pāri visām citām, tādejādi pakļaujot bērnu visādām manipulācijām.

Write a comment

Comments: 0