Konference Saeimā

Lai izvērtētu iespējamos labākos risinājumus bērnu ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidei, Alternatīvās bērnu aprūpes alianse sadarbībā ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju šodien  LR Saeimas Sarkanajā zālē organizēja konferenci “Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu iespējas uzaugt ģimeniskā vidē”. Konferences videoieraksts

 

Latvijā ir vairāk kā 8000 bērnu, kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ rūpes par saviem bērniem atdevuši radiniekiem vai sabiedrībai. Neskatoties uz to, ka esošais normatīvais regulējums bērnu tiesību jomā paredz, ka bērnu ievieto institūcijā tikai tad, ja ārpusģimenes aprūpi bērnam nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa, gandrīz 2000 bērnu vēl joprojām atrodas institucionālajā aprūpē.
 
Īpaši samilzusi problēma ir bērnu līdz 3 gadu vecumam aprūpe valsts sociālās aprūpes centros, jo tieši šajā vecumposmā institucionālā vide visvairāk ietekmē bērna emocionālo, kognitīvo un fizisko attīstību. ->
 
Konferences laikā pārrunātās tēmas (daļai prezentāciju apkopojumi pielikumos):
NVO loma alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem;
Ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstība;
Aizbildnības loma un nākotne;
Audžuģimeņu kustības attīstība, specializācija un atbalsta sistēmas nodrošināšana (labās prakses piemērs no Rīgas pašvaldības);
Adopcija – riski un iespējas;
Labās prakses piemēri no Ziemeļvalstu pieredzes;
Jelgavas novada pieredze veicinot bērnu aprūpi ģimeniskā vidē;
Ārvalstu eksperta ziņojums par aktualitātēm deinstitucionalizācijas jomā Eiropas savienībā un citās valstīs.
 
Konferencē bija aicināti piedalīties pārstāvji no LR Saeimas, Labklājības ministrijas, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.

 

Konferences mērķis bija panākt, lai Latvijā tiktu izstrādāts praktisks plāns
ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidei, kas ietvertu normatīvo aktu sakārtošanu, pasākumus audžuģimeņu kustības tālākai attīstībai, iespējamai diferenciācijai, atbalsta sistēmas pilnveidei aizbildņiem, audžuģimenēm un adoptētājiem un alternatīvu sociālo pakalpojumu attīstību.
Adopcija - riski un iespējas
Prezentācija ar komentāriem jeb tas, ko runāju.
Adopcija - riski un iespējas.doc
Microsoft Word Document 49.5 KB

 

Prezentācijas video pielikums, kurā akcentēti daži paustie aspekti.

 

NVO loma alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā bērniem
Alternatīvās bērnu aprūpes alianses pārstāves, biedrības "Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija" bērnu interešu aizstāvības speciālistes Kristīnes Veispales prezentācijas apkopojums
NVO loma alternatīvu sociālo pakalpojumu
Microsoft Word Document 17.6 KB
Statistika
Statistika par bērnu skaitu ārpusģimenes aprūpē un aprūpes izmaksām
statistika.docx
Microsoft Word Document 61.6 KB
Aizbildnības loma un nākotne
Biedrības "Zvannieku mājas" pārstāves Sandras Dzenītes-Cālītes prezentācijas tēzes
Aizbildnības loma un nākotne.docx
Microsoft Word Document 13.2 KB
Audžuģimeņu kustības attīstība, specializācija un atbalsta sistēmas nodrošināšana
Nodibinājuma "Sociālo pakalpojumu aģentūra" profesionālo audžuģimeņu apvienības "Terēze" vadītājas Ārijas Martukānes prezentācijas apkopojums
Audžuģimenes_02 10 2012-1.doc
Microsoft Word Document 1.7 MB
Labās prakses piemēri no Ziemeļvalstu pieredzes
Latvijas audžuģimeņu biedrības vadītājas Ilzes Golveres prezentācijas apkopojums
atbalsts audžuģimenēm Ziemeļvalstu piere
Microsoft Word Document 25.5 KB
Jelgavas novada pieredze veicinot bērnu aprūpi ģimeniskā vidē
Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētājas Olgas Rudakas prezentācijas apkopojums
Jelgavas novads.doc
Microsoft Word Document 33.5 KB
Konferences rezolūcija
rezolucija.docx
Microsoft Word Document 23.4 KB
Priekšlikumi ārpusģimenes sistēmas attītībai
Priekslikumi Lm _imeniska apr_konference
Microsoft Word Document 87.0 KB

Pielikumos neparādās, bet, runājot par aizbildnības lomu un nākotni, Sandra Dzenīte-Cālīte aktualizēja jautājumu par to, ka audžuģimenēs dzīvojošajiem bērniem nav aizbildņa un līdz ar to likumiskā pārstāvja, kas varētu pārsūdzēt bāriņtiesu lēmumus. Būtiska juridiska nepilnība, kuru nepieciešams labot.

 

Konferences noslēgumā Saeimas deputāts un Latvijas bērnu fonda vadītājs Andris Bērziņš atzinīgi novērtēja manu prezentāciju par adopcijas tēmu, atsaucoties uz Latvijai saistošu starptautisku dokumentu, kurā līdzīgi šis jautājums uzsvērts, un aktualizēja vajadzību šo dokumentu tulkot latviski un pārrunāt Saeimas sociālo lietu komisijā.

Write a comment

Comments: 0