LM darba grupas priekšlikumi

Pagājušajā gadā Azotes pārstāvji (Līga un Inese) ABAA sastāvā piedalījās LM organizētajā darba grupā, kuras mērķis bija izstrādāt priekšlikumus ārpusģimenes aprūpes tiesiskā regulējuma pilnveidošanai. Februāra beigās saņēmām LM atbildi uz mūsu priekšlikumiem. Tabulā ir gan priekšlikumi, gan LM viedoklis, gan arī mani komentāri jeb atbilde uz tiem. ->

DGārpusģimenes aprūpe_priekšlikumi_tab
Microsoft Word Document 146.5 KB

Write a comment

Comments: 0