NVO sadarbības tīkls

Nīderlandes vēstniekas sieva un Rīgas starptaustiskā sieviešu kluba viena no priekšsēdētājām Mariette Kraak kopā ar Kanādas vēstnieka sievu Liz Heatherington organizē tikšanos biedrībām, kuru darbība saistīta ar bez bioloģiskās ģimenes aprūpes palikušajiem bērniem. Šī jau bija otrā tikšanās, kurā pamatā runājām par kopīgas apvienības veidošanu, lai efektīgāk varētu aizstāvēt bērnu intereses. ->

 

Pārstāvētas bija vairākas NVO:


  • SOS Bērnu ciematu asociācija
  • Latvijas Audžuģimeņu biedrība
  • Biedrība "Zvannieku mājas"
  • Fonds Grašu bērnu ciemats
  • Asociācija "Dzīvesprieks"
  • Biedrība "Azote"

 

Plānots pieaicināt Sociālas pakalpojumu aģentūras paspārnē esošo profesionālo audžuģimeņu biedrību "Terēze".

 

tikšanās laikā vienojāmies par Alternatībās bērnu aprūpes alianses dibināšanu ar to saistītajiem jautājumiem. Iezīmējām galvenos mērķus un noteicām nākošos tikšanās reizi.


Write a comment

Comments: 0