Tikšanās ar Tiesībsargu

Tikāmies ar Tiesībsargu Juri Jansonu, lai pārrunātu mūs interesējošos jautājumus un problēmas, kas saistītas ar bērnu interešu neievērošanu pēc būtības institucionālās aprūpes sistēmā. ->

 

Tiesībsarga biroja funkcijas attiecībā uz bērnu interešu aizstāvību:

  1. informē sabiedrību par bērna tiesībām;
  2. izskata sūdzības par bērna tiesību pārkāpumiem, īpašu uzmanību pievēršot valsts vai pašvaldību iestāžu un to darbinieku izdarītajiem pārkāpumiem;
  3. iesniedz priekšlikumus, kas veicina bērna tiesību ievērošanu.

 

Sarunas gaitā mēs pārrunājām to, cik ļoti traumējoša ir bērnam atrašanās aprūpes iestādēs un kādas problēmas pēc tam ir ar šiem bērniem pēc adopcijas. Tai sakarā arī runājām par to, ka šobrīd valsts pauž nenopietnu attieksmi pret audžuģimenēm, jo tas ir kā vaļasprieks ar iespēju piepelnīties, kā rezultātā audžuģimenes, strādājot smagu darbu, ir sociāli neiazsargātas un nenodrošinātas, kas arī kavē sistēmas attīstību. Tāpat par to, ka valsts finansējums nemotivē pašvaldības bērnu līdz divu gadu vecumam ievietot audžuģimenēs un vispār viņu lietas risināt.

Tiesībsargs rezumēja, ka svarīgi ir sabiedrībā par problēmām un tēmu vispār runāt regulāri, izmantojot medijus plānoti visu laiku nevis kampaņveidīgi.

 

Vēl pieskārāmies arī jautājumam par pirmajām 6  bērna dzīves nedēļām, kurās mātes atteikumam no bērna nav likumiska spēka, tāpēc noderīgi būtu to mainīt tā, ka atteikums stājas spēkā pēc tām 6 nedēlām nevis ir nepieciešams jauns atteikums. Tiesībsarga ierosinājums, kuram arī piekrītam, bija, ka neatkarīgi no tā, vai ir vai nav atteikums pēc 6. nedēlām, ja māte nav interesējusies par bērnu, tad jālemj par aprūpes tiesību neatjaunošanu, lai virzītu uz adopciju. Es gan domāju, ka viens otru neizslēdz un tā kā atteikums nozīmē to, ka bērns uzreiz tiek nodots adopcijai, tad tas paātrinātu iespēju nonākt adopcijā bērniem, par kuriem tas ir iesniegts.

 

Write a comment

Comments: 0